Esperanto é uma língua criada para facilitar a comunicação entre os povos do mundo inteiro. Internacional e neutra, pertence a todos.

José Saraiva

 

En la 19-a de majo 2017 elkarniĝis instruisto José Saraiva Matos (“Jozefo Hajlo”), laŭkora bahiano, naskiĝinte en la 10-a de junio 1918, en la cearaa urbo Norda Gŭarasiabo kaj radikiĝinte, ankoraŭ en la 30-aj jaroj, en Bahio.

Unuaranga spirito, inteligenta, aŭtodidakta kaj disciplinema, li heredigis al ni ekzemplon pri sindediĉo kaj fokuso al Esperanto, donacante al ni per sia kreemo kaj inventemo en la esperantaj literoj kaj donante al ni apogon pri plej diversaj tipoj de agado en la bahia esperanta movado.

Li estis grandioza ekzemplo.

Li lernis Esperanton jam en la maturaĝo. Entuziasmiĝinte pri la ideo, li batalis por sia idealo, progresis en la lernado kaj eĉ verkis kurson en la lingvo (materiigitan en la libro “PRAKTIKA KURSO DE ESPERANTO”).

Li kreadis krucvortenigmojn en Esperanto kaj sendadis ilin al multaj revuoj de la movado.

Certe la kreema, nelacema kaj sindediĉa “Majstro Sarajvo” estis akceptita en la originala loĝejo, de noblaj spiritistoj-esperantistoj.

Li mortis tute lucida, unu monaton antaŭ ol kompletigi 99 jarojn.

Nia dankemo al la kunulo, kiu foriris.

Multan dankon, Majstro Sarajvo, pro ĉio, kion vi faris favore por Esperanto en Bahio kaj en Brazilo.

Deixe um comentário para: "José Saraiva"