Esperanto é uma língua criada para facilitar a comunicação entre os povos do mundo inteiro. Internacional e neutra, pertence a todos.

José Saraiva

 

En la 19-a de majo 2017 elkarniĝis instruisto José Saraiva Matos (“Jozefo Hajlo”), laŭkora bahiano, naskiĝinte en la 10-a de junio 1918, en la cearaa urbo Norda Gŭarasiabo kaj radikiĝinte, ankoraŭ en la 30-aj jaroj, en Bahio.

Unuaranga spirito, inteligenta, aŭtodidakta kaj disciplinema, li heredigis al ni ekzemplon pri sindediĉo kaj fokuso al Esperanto, donacante al ni per sia kreemo kaj inventemo en la esperantaj literoj kaj donante al ni apogon pri plej diversaj tipoj de agado en la bahia esperanta movado.

Li estis grandioza ekzemplo.

Li lernis Esperanton jam en la maturaĝo. Entuziasmiĝinte pri la ideo, li batalis por sia idealo, progresis en la lernado kaj eĉ verkis kurson en la lingvo (materiigitan en la libro “PRAKTIKA KURSO DE ESPERANTO”).

Li kreadis krucvortenigmojn en Esperanto kaj sendadis ilin al multaj revuoj de la movado.

Certe la kreema, nelacema kaj sindediĉa “Majstro Sarajvo” estis akceptita en la originala loĝejo, de noblaj spiritistoj-esperantistoj.

Li mortis tute lucida, unu monaton antaŭ ol kompletigi 99 jarojn.

Nia dankemo al la kunulo, kiu foriris.

Multan dankon, Majstro Sarajvo, pro ĉio, kion vi faris favore por Esperanto en Bahio kaj en Brazilo.

José Siquara nasceu em Belmonte, Bahia, em 19 de Março de 1915. Bacharel em Ciências e Letras. Médico pela UFBA. Professor da Língua Internacional Esperanto. Conselheiro do CEPA ( Círculo de Estudo Pensamento e Ação ) e membro fundador do GACBA (GRUPO DE AÇÃO CULTURAL DA BAHIA) . Membro da União Brasileira de Trovadores/Ba. Integrante do Instituto Kardecista da Bahia.
Seu nome começa a aparecer entre os professores de Esperanto a partir de 1957.

Períodos em que esteve na diretoria da CASA DO ESPERANTO:
Em 1956, Bibliotecário ; Eleição de 1958 /1959. Presidente pela primeira vez; 1960 Presidente;1964 e em 1970––Bibliotecário; 1974 – 2º Secretário; 1978 –Vice-Presidente.De 1990 a 1997 esteve como Diretor Presidente.

Publicações em Esperanto: “Obrigado , meu amor!” e várias poesias.

Sempre presente ativamente no movimento Esperantista no nosso Estado da Bahia, agradecemos pela dedicação e coragem que mantém durante todos estes anos.

Parabéns, Dr. Siquara pelos 100 anos de vida e 58 anos dedicados ao Esperanto!

“Varsovio, la 15-an de decembro 1917

Kara Paĉjo,

Hodiaŭ la unuan fojon, okazas via naskiĝtago sen via ĉeesto. Se vi plu vivus ĉi tie, mi preparus por vi etan surprizan donacon kune kun danka bondezirkarto. Sed vi loĝas nun en la transmondo. Tuj post kiam mi finos tiun ĉi leteron, mi forĵetos ĝin en la fajron de la kameno, por ke ĝi aliformiĝu en fumon. Mi esperas, ke tiel miaj pensoj atingos vin en la nevidebla mondo de spiritoj, pri kiu foje babilis kelkaj el viaj gastoj.

Jen mi tajpas tiujn ĉi vortojn per via malnova tajpilo, kiun vi tiom amis. Ekde longe mi kutimiĝis ekdormi ĉiuvespere, aŭskultante la ritmon de via tajpado. Nun mankas al mi tiu kara lulkanto. Ĉu ĝi ne mankas al vi tie, kien vi transloĝiĝis? Ĉu vi rememoras Paĉjo, kiom fiera mi estis, kiam vi unuan fojon permesis al mi tajpi? Kaj ĉu vi rememoras ke, ĝis antaŭ kelkaj jaroj, mi veturigadis miajn pupojn per la kovrilo de tiu ĉi tajpilo? Ĝuste en tiu kovrilo, Panjo trovis antaŭ nelonge la lastajn paĝojn, kiujn vi tajpis. Temis pri eseo ankoraŭ nefinita, kiun ni legis kvazaŭ ĝi estus via adiaŭa letero. Mi neniam forgesos la konfeson, kiun vi faris tie. Vi skribis: “Mi eksentis, ke eble morto ne estas malapero…; ke ekzistas iaj leĝoj en la naturo…; ke io min gardas al alta celo…”

Mi ĉiam rememoros tion, Paĉjo. Vi ne malaperis. Via vivo estos por mi modelo kaj inspiro. Mi promesas, ke mi ĉiam pluiros sur via bela vojo, por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj.

Ĝojan naskiĝtagon, Paĉjo!

Tutkore brakumas vin, via amanta filino,
                              
Lidja *”

* Lidja ZAMENHOF (1904 – 1942) estis la plej juna filino de Ludoviko Lazaro ZAMENHOF. Je la morto de sia patro en aprilo 1917, ŝi estis 13 jaraĝa. Ĝis la fino de sia vivo, Lidja verkis, tradukis kaj instruis pri Esperanto kaj bahaismo. Ŝi estis murdita en la nazia ekstermejo de Treblinka. Ŝia kompleta originala verkaro estas “Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj”, eldonita de Flandra Esperanto-Ligo, 2009.

Um quadro atribuído ao pintor renascentista italiano Leonardo Da Vinci foi apreendido na Suíça pela polícia da cidade de Pesaro, em Itália. A obra, intitulada «Retrato de Isabella D´Este», terá sido transferido ilegalmente para o país.
De acordo com o Núcleo de Tutela ao Património Artístico de Ancona, há 500 anos as autoridades desconheciam o paradeiro da obra, que foi comercializada por «centenas de milhões de euros».
O quadro foi encontrado na cave de uma família rica suíça.
Especialistas afirmam que a obra é considerada uma das precursoras de Mona Lisa (La Gioconda).
As investigações sobre o quadro estão a ser conduzidas pelo procurador de Pesaro, Manfredi Palumbo.
Leonardo Da Vinci nasceu em Abril de 1452 e morreu em maio de 1519. É considerado um dos maiores artistas de todos os tempos.

Debato pri lingvo kaj movado kadre de la 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en Sankta Laŭrenco Eskoriala (Madrido, 2011). Debatis Renato Corsetti kaj Jorge Camacho sub la gvido de Antonio del Barrio. La debaton oni povis spekti en la tuta mondo danke al rekta elsendo farita pere de la Interreto.

Imagem de Amostra do You Tube